Thông tin chi tiết

DỊCH VỤ CHO THUÊ PALLET

Lượt xem: 850

DỊCH VỤ CHO THUÊ PALLET KÍCH THƯỚC: 1000X1000x80 mm (THẤP) PHÙ HỢP CHO VIỆC LÓT NỀN, XE ĐÔNG LẠNH, KHO LẠNH, TRIỂN LÃM HỘI CHỢ. TẢI TRỌNG: 1 TON - 3,5TON LIÊN HỆ: 0986 23 71 75

 

DỊCH VỤ CHO THUÊ PALLET

KÍCH THƯỚC: 1000X1000x80 mm (THẤP) PHÙ HỢP CHO VIỆC LÓT NỀN, XE ĐÔNG LẠNH, KHO LẠNH, TRIỂN LÃM HỘI CHỢ.
TẢI TRỌNG: 1 TON - 3,5TON
 LIÊN HỆ: 0986 23 71 75

 

DỊCH VỤ CHO THUÊ PALLET

KÍCH THƯỚC: 1000X1000x80 mm (THẤP) PHÙ HỢP CHO VIỆC LÓT NỀN, XE ĐÔNG LẠNH, KHO LẠNH, TRIỂN LÃM HỘI CHỢ.
TẢI TRỌNG: 1 TON - 3,5TON
 LIÊN HỆ: 0986 23 71 75

Dịch vụ liên quan

Nội dung chưa cập nhật. Xin vui lòng xem chuyên mục khác.